Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stravné a školné

Platby za svačiny, obědy a školné

Přihlášky/odhlášky JÍDLA

Veškeré odhlášení, opětné přihlášení, vyzvednutí jídla provádějte s vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na tel. 778 523 108 nejpozději do 7.00 h.

 

Svačiny

Platby za svačiny - prosíme rodiče, aby platby prováděli do 15-tého dne následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny. Informace o částkách k platbě za svačiny jsou vyvěšeny na nástěnce v šatně MŠ. Svačiny budou fungovat jako doposud ( čili měsíc zpětně, např. za měsíc únor se budou vybírat v březnu ). Prosím o dodržování termínu.

 

Obědy

Platby za obědy – prosím rodiče, aby platby prováděli hotovostně do 15- tého dne následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny. Informace o částkách za obědy budou vyvěšeny též na nástěnce v šatně. Je však potřeba dodržet čas při omlouvání a volat do 7.00 hod. nebo osobně.

 

Časový rozvrh výdeje stravy

Ranní svačina          8.40 -  8.55 hod.

Oběd                     11.20 - 12.00 hod.

Odpol. svačina      14.00 - 14.30 hod.

 

Ceník stravy

Položky stravy Děti 3 - 6 let/den Děti 7 - 10 let/den
Ranní svačina 9,- 12,-
Oběd 23,- 26,-
Odpolední svačina 9,- 10,-
Pití 3,- 0,-
CELKEM/den 44,- 48,-

Výše stravného se může v průběhu školního roku změnit vzhledem k zvyšujícím se cenám potravin.

Platby za školné

Úplata za školné na rok 2018 bude vybíráno hotově a to každý měsíc do 15 – tého dne následujícího měsíce u vedoucí školní jídelny. Výše měsíční úplaty je 320,-Kč/měsíc a platí po celý školní rok.

 

Výpočet úplaty-školného

Stanovení výpočtu úplaty je podle § 123 odst.1 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (Školní zákon) a podle § 6 Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání je stanovena výše úplaty-školného za předškolní vzdělávání na období od 1. 9. 2017 na základě výpočtu skutečných neinvestičních nákladů na dítě MŠ za uplynulý kalendářní rok, tj. za rok 2016, přičemž stanovená základní částka úplaty nesmí překročit 50% skutečných NIV na dítě /měsíc.

Dle tohoto výpočtu školné činí v průměru 320,-Kč/měsíc.

 

Osvobození od úplaty

1.Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi .

2. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.

3. Zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.

4. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.