Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Motto:

Radostné vzpomínky na školku, nechť nás provází celý život.“

MŠ Kočí třída 2024

Čarodějnický rej 2024

Den matek MŠ Kočí v Bartoni

Mateřská škola Kočička Kočí se nachází na okraji obce, okolí tvoří rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, travnatou plochou a zahradními prvky.

Rozsvícení vánočního stromu v Kočí

Školka byla otevřena v roce 2014 a pyšní se svojí novou fasádou a moderním vnitřním vybavením. Součástí budovy je též jídelna, tělocvična a knihovna.

 

 

Nové zahradní prvky v MŠ Kočí

 

Dětské zahradní prvky pro mateřské školy, hotely, penziony

 

Naše nová housenka na zahradě

 

Dětské herní prvky na školní hřiště zahrady

 

MŠ rodinného typu s individuálním přístupem k dětem

MŠ je jednotřídní rodinného typu a upřednostňujeme zde citlivý a individuální přístup k dětem i rodičům. Tento přístup k dětem je prováděn sledováním jejich grafomotoriky, pohybových schopností, logopedie, sociálního a duševního rozvoje. Kapacita MŠ je 28 dětí.

S dětmi ve věku 3 - 7 let pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby péče byla co nejkvalitnější pro všechny věkové skupiny.

Zapojujeme se do mnoha kulturních, sportovních a sociálních akcí. Dále se zúčastňujeme např. výtvarných soutěží, vystoupení na veřejnosti, výtvarných a pracovních dílniček.

Přáním celého kolektivu MŠ je, aby u nás děti prožívaly krásné a šťastné chvíle a každé ráno se do školky těšily.

1701795967738.jpeg

Poděkování za podporu a spolupráci

Moc děkuji zastupitelstvu obce a současně i všem rodičům za podporu, vstřícnost a bezvadnou spolupráci a věřím, že i v příštím období a letech tato spokojenost potrvá!!smiley

Děkujeme za MŠ Kočička Kočí našim sponzorům stavební firmě Viktorstav s.r.o. a akciové společnosti Oseva Agri, Chrudim, a.s..

                                                                  Dana Smekalová

 

sablony-ii.jpg

Podpora společného vzdělávání MŠ Kočička Kočí, okres Chrudim

 

Název projektu dle MS2014+: Šablony III - MŠ Kočička Kočí

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018926

 

Od 1. 11. 2020 naše MŠ čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III do 31.10.2022.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši 237.402,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent - personální podpora MŠ.

---------------------------------------------------------

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Jan Amos Komenský Šablony I pro MŠ

Název: Mateřská škola Kočička Kočí, okres Chrudim

Sídlo: č.p. 98, 53861 Kočí

 

Název projektu dle MS2021+: Šablony - MŠ Kočička Kočí
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.03/00/22_002/0003316

Výše podpory: 376 887,00 Kč 

Datum zahájení projektu: 1.11.2022

Datum ukončení projektu: 30.6.2025

Doba trvání projektu: 32 měsíců

 

 

 

cck_150x117.jpg

 

 

 

Všechny pracovnice byly proškoleny Českým červeným křížem na téma První pomoc u dětí.