Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Motto:

Radostné vzpomínky na školku, nechť nás provází celý život.“

 

Vystoupení MŠ Kočička Kočí ke Dni matek 2023

 

Mateřská škola Kočička Kočí se nachází na okraji obce, okolí tvoří rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, travnatou plochou a zahradními prvky.

Čarodějnice v MŠ

Školka byla otevřena v roce 2014 a pyšní se svojí novou fasádou a moderním vnitřním vybavením. Součástí budovy je též jídelna, tělocvična a knihovna.

 

 

Nové zahradní prvky v MŠ Kočí

 

Dětské zahradní prvky pro mateřské školy, hotely, penziony

 

Naše nová housenka na zahradě

 

Dětské herní prvky na školní hřiště zahrady

 

MŠ rodinného typu s individuálním přístupem k dětem

MŠ je jednotřídní rodinného typu a upřednostňujeme zde citlivý a individuální přístup k dětem i rodičům. Tento přístup k dětem je prováděn sledováním jejich grafomotoriky, pohybových schopností, logopedie, sociálního a duševního rozvoje. Kapacita MŠ je 28 dětí.

S dětmi ve věku 3 - 7 let pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby péče byla co nejkvalitnější pro všechny věkové skupiny.

Zapojujeme se do mnoha kulturních, sportovních a sociálních akcí. Dále se zúčastňujeme např. výtvarných soutěží, vystoupení na veřejnosti, výtvarných a pracovních dílniček.

Přáním celého kolektivu MŠ je, aby u nás děti prožívaly krásné a šťastné chvíle a každé ráno se do školky těšily.

Poděkování za podporu a spolupráci

Moc děkuji zastupitelstvu obce a současně i všem rodičům za podporu, vstřícnost a bezvadnou spolupráci a věřím, že i v příštím období a letech tato spokojenost potrvá!!smiley

Děkujeme za MŠ Kočička Kočí našim sponzorům stavební firmě Viktorstav s.r.o. a akciové společnosti Oseva Agri, Chrudim, a.s..

                                                                  Dana Smekalová

 

sablony-ii.jpg

Podpora společného vzdělávání MŠ Kočička Kočí, okres Chrudim

 

Název projektu dle MS2014+: Šablony III - MŠ Kočička Kočí

registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018926

 

Od 1. 11. 2020 naše MŠ čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III do 31.10.2022.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši 237.402,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní asistent - personální podpora MŠ.

---------------------------------------------------------

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Jan Amos Komenský Šablony I pro MŠ

Název: Mateřská škola Kočička Kočí, okres Chrudim

Sídlo: č.p. 98, 53861 Kočí

 

Název projektu dle MS2021+: Šablony - MŠ Kočička Kočí
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.03/00/22_002/0003316

Výše podpory: 376 887,00 Kč 

Datum zahájení projektu: 1.11.2022

Datum ukončení projektu: 30.6.2025

Doba trvání projektu: 32 měsíců

 

 

 

cck_150x117.jpg

 

 

 

Všechny pracovnice byly proškoleny Českým červeným křížem na téma První pomoc u dětí.