Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pro rodiče

Oznámení - Přerušení dodávky elektřiny

Ředitelka MŠ Kočička Kočí rozhodla,

že z důvodu celodenního přerušení dodávky elektřiny dne 24.5.2024 bude provoz omezen

v čase od 6.30 – 12.00 hod.

Děti si ráno přinesou z domova teplý čaj v lahvičce a svačinku v krabičce označené

jménem, prosím nic, co by se mohlo zkazit - salámy a pod./

Děti si vyzvedněte před 12.00 hod. před obědem.

V tento den samozřejmě strava dětem není počítána.

Prosím zvažte, kdo děti do MŠ přivedete a nahlaste do čtvrtka 23.5.2024.

Děkuji za pochopení.

 

Změna úplaty za školné

Od 1.9.2022 bude navýšena úplata za předškolní vzdělávání z 350 na 400,-Kč/měsíc. Blíže viz. Stravné a školné.

 

 

--------------------------------------------------

nejdulezitejsi-v-zivote.jpg

 

Otevírací doba MŠ

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 16.00 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hod. a MŠ se zamyká v 8.00 hod. z důvodu bezpečnosti.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena po 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně od 14.30 do 16.00 hod.

 

Přijetí dítěte do mateřské školy

Evidenční list dítěte- formulář

Žádost o přijetí dítěte - formulář

Prohlášení zákonných zástupců - formulář

Čestné prohlášení k očkování - formulář

 

Příchod-odchod dětí do/z MŠ

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní, telefonické nebo písemné domluvě s učitelkou příslušné třídy.

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogické pracovnici. Jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedagogické pracovnici dítě osobně nepředá, pedagog za něj nezodpovídá. Pedagogický pracovník MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá. Má-li pedagogický pracovník MŠ podezření, že je dítě nemocné, jsou automaticky informováni rodiče.

Z vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost písemně oznámí mateřské škole (viz. tiskopis Zmocnění k odvádění dítěte). Totožnost pověřené osoby mají právo paní učitelky si ověřit po předložení občanského průkazu pověřené osoby.

Bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než rodiči (zákonnému zástupci).

Podle občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.

 

Režim dne

6.30 - 8.15 hod. příchod dětí do školy, ranní hry, grafomotorika, komunikativní kruh

8.15 - 8.35 hod. ranní cvičení

8.40 - 8.55 hod. dopolední svačina

9.00 - 9.20 hod. Pedagogicky a didakticky zaměřené činnosti ve skupinách a též individuálně, hry v kolektivu dětí

9.23 - 11.10 hod. vycházky do blízkého okolí, pobyt na vzduchu a vnímání běžného života

11.10 - 11.20 hod. provedení hygieny a příprava na oběd

11.20 - 12.00 hod. oběd

12.00 - 13.45 hod. odpočinek (děti do 5 let), předškolní děti kratší odpočinek a následně individuálně cílený program

14.00 - 14.30 hod. svačina

14.30 - 16.00 hod. volné hry dětí, individuální program

 

Oblečení potřebné do MŠ

  • DO TŘÍDY: bačkory - NE pantofle, šortky/krátká sukýnka, tričko, v zimním období něco teplejší, pyžamo, punčocháče

  • DO TŘÍDY-NÁHRADNÍ: punčocháče, tričko, šortky, ponožky, spodní prádlo, pláštěnka - do sáčku

  • NA ZAHRADU: dle počasí - tepláčky, šortky, mikina, čepice (děti se musí na zahradu převlékat do jiného oblečení než ve kterém jsou ve třídě).

Hračky v mateřské škole

Děti si mohou nosit do mateřské školy hračky. Mateřská škola má omezené prostory, a proto vás prosíme, aby si děti nosily malé a bezpečné hračky (nic špičatého, čím by se mohly zranit nebo drobného, co by mohly polknout). Mohou si je denně přinášet, ale také musí v ten den odnést. Za hračky přinesené z domova neručíme. Děkujeme.

Omlouvání dětí

Děti je třeba omluvit den předem, nejpozději však do 7.00 hodin v den, kdy je dítě nepřítomno. Pokud je dítě takto omluveno, nezapočítává se mu strava za tento den.

 

Ukončení docházky dítěte

Ukončení docházky dítěte - formulář

 

Výroční zpráva 2024  o Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023.

 

 

 

Příspěvky

Distanční výuka

28. 2. 2021